ดีแทค ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการจัดทำหนังสือ ‘คอร์รัปชั่น: ความรู้ฉบับพกพา’

โดย RingRangRung | 8 มิถุนายน 2559 เมื่อ 21:12 น. | อ่าน 11

dtac - anti corruptionบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ย้ำจุดยืนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้หลักปฏิบัติจริยธรรมองค์กร –ดีแทคธรรมาภิบาล ล่าสุด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ ‘คอร์รัปชั่น: ความรู้ฉบับพกพา’ แปลจากต้นฉบับ Corruption: A Very Short Introduction ของ เลสลี โฮล์มส์ โดย ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ และดร.พิเศษ สอาดเย็น

คอร์รัปชั่นคือปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศที่ส่งผลกระทบเชิงลบในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ซึ่งดีแทคให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2555 การจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนั้น ยังได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัท เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นอีกด้วย

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners