เอไอเอส จับมือ หัวเว่ย จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ส่วนงาน

โดย nookzz | 8 มิถุนายน 2558 เมื่อ 19:04 น. | อ่าน 46

1 (4)เอไอเอส โดย นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี จับมือ หัวเว่ย โดย มร.เดวิด วัง ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สาย พัฒนาความร่วมมือไปอีกขั้น ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือ (Joint Innovation Center หรือ JIC) โดยเอไอเอสจะนำความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีและ R&D ระดับโลกของหัวเว่ย มาพัฒนาการให้บริการดิจิทัลเซอร์วิสของเอไอเอสในทุกๆ ส่วนงาน ทั้งในด้านไอที (IT) , เครือข่าย (Network) , บริการเสริม(Value Added Service) , ฟิกซ์บรอดแบนด์ (Fixed Broadband) , ดีไวซ์ (Device) รวมไปถึง Internet of Things เพื่อให้เอไอเอสสามารถส่งมอบสินค้าและบริการดิจิทัลใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ให้คนไทยใช้ชีวิตได้มากกว่า อันเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเอไอเอสในปีนี้ที่มุ่งสู่การเป็น “Digital Service Provider”

About Author

nookzz

nookzz

Partners