สำนักงาน กสทช. เผยสถิติการผลิต นำเข้า ทีวิดิจิตอล และ SET TOP BOX ปี 2556 รวมกว่า 6 แสนเครื่อง

โดย shyboy | 8 มกราคม 2557 เมื่อ 15:27 น. | อ่าน 40

ฐากร-กสทชนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากสถิติของสำนักงาน กสทช. พบว่า ปี 2556 ประเทศไทยมีการนำเข้าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรวม 26 รุ่น จำนวน 67,264 เครื่อง SET TOP BOX DVB-T2 รวม 4 รุ่น จำนวน 232,040 เครื่อง  และมีการผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเองในประเทศรวม 36 รุ่น จำนวน 21,430 เครื่อง SET TOP BOX DVB-T2 รวม 10 รุ่น จำนวน 323,250 เครื่อง

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับสถิติการขอออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบที่มีจอภาพแสดงผล หรือ Integrated Television (iDTV) ที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วจากสำนักงาน กสทช. พบว่า มีจำนวน 56 รุ่น 165,996 เครื่อง ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 33/2556 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2556 ให้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบที่มีจอภาพแสดงผล หรือ Integrated Television (iDTV) ที่ผ่านการจดทะเบียนแล้ว ไม่ต้องขอรับอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แต่ต้องขอออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ตามจำนวนที่จะขอทำ หรือนำเข้า

ทั้งนี้สถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยที่รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฟรีทีวี) ซึ่งจะเริ่มส่งสัญญาณแพร่ภาพออกอากาศ 24 ช่อง ในวันที่ 1 เมษายนนี้ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ และสงขลา เดือนพฤษภาคม 2557 จะขยายการออกอากาศเพิ่มอีก 3 จังหวัดในจังหวัดอุบลราชธานี     สุราษฎร์ธานี และระยอง และในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 จะส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่เพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และอุดรธานี ทำให้ในครึ่งปีแรกของปี 2557 โครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทยจะครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด 10 ล้านครัวเรือนคิดเป็น 50% ของครัวเรือนทั่วประเทศ

“ประชาชนที่สนใจจะทดลองรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในขณะนี้ที่มีการทดลองออกอากาศคู่ขนานไปกับโทรทัศน์ระบบแอนาล็อก ก็สามารถเลือกซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ และ SET TOP BOX ที่มีตรารับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. หรือ สังเกตสติ๊กเกอร์น้องดูดีที่ผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานและสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้จริง” เลขาธิการ กสทช. กล่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners