AMD ร่วมจัดกิจกรรม “การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับการเรียนและใช้งาน” และ Workshop ให้แก่นักศึกษาราชภัฏมหาสารคาม

โดย RingRangRung | 7 เมษายน 2559 เมื่อ 17:42 น. | อ่าน 25

AMD_RMUเมื่อเร็วๆ นี้ AMD และ SVOA ร่วมมือกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม “การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับการเรียนและใช้งาน” และ Workshop “สอนน้องประกอบคอมพิวเตอร์” มอบความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ รวมถึงเทคนิคการประกอบคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม  

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners