เอไอเอส ร่วมกับ Starhome Mach เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “The GSMA WAS # 2” ในประเทศไทย

โดย nookzz | 6 พฤศจิกายน 2558 เมื่อ 14:01 น. | อ่าน 8

151105 pic WASเอไอเอส โดยนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ Starhome Mach เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The GSMA WAS # 2ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรวมตัวบริษัทในกลุ่มธุรกิจ โทรคมคมนาคมจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยี, บริษัทผู้พัฒนาโซลูชั่นส์ ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมถึงเจรจาธุรกิจการค้าร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งความรู้และมุมมองใหม่ๆ  ที่จะยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสื่อสารระหว่างประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

About Author

nookzz

nookzz

Partners