วิชางัดแงะขั้นสูงสามารถถอดเปลี่ยนแบตเครื่อง LG Nexus 4

โดย iSkyline | 6 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 18:30 น. | อ่าน 74

เรื่องที่ชวนปวดหัวสำหรับบรรดามือถือ smartphone ทุกวันนี้ คือผู้ผลิตมักจะเลือกที่จะออกแบบการผลิตตัวเครื่องโดยที่ฝังแบตเตอรี่เอาไว้ภายในและผู้ใช้งานไม่สามารถถอดเปลี่ยนด้วยตนเองได้ ซึ่งเป็นข้อดีของผู้ผลิตที่จะออกแบบพื้นที่ภายในตัวเครื่องได้ง่ายมากขึ้น แต่ในบางโอกาสก็เป็นภาระของผู้บริโภคได้เช่นกัน

สำหรับใน Nexus 4 ที่มีบริษัท LG เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบผลิตนั้น ก็เลือกที่จะใช้วิธีการดังกล่าวในการฝังแบตเตอรี่เอาไว้ภายในตัวเครื่องเช่นกัน โดยในรุ่นนี้แบตเตอรี่เป็นแบบ Lithium ion polymer มีขนาดความจุอยู่ที่ 2100 มิลลิแอมป์ การถอดเปลี่ยนด้วยตนเองดูเหมือนจะทำไม่ได้หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

แต่อย่างไรก็ดี มีผู้เชี่ยวชาญในการถอดประกอบขั้นสูงได้ทดลองทำการงัดแงะฝาหลังตัวเครื่องออกมาให้เราได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อย โดยระบุว่าการถอดประกอบสามารถทำได้ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียว โดยต้องใช้อุปกรณ์หลายตัวแล้วยังมีอุปสรรคที่เกิดจากการผลิต

โดยผู้ผลิตได้เชื่อมสายสายเคเบิลเชื่อมระหว่างแบตเตอรี่และ circuit board นอกจากนั้นชิ้นส่วนฝาหลังนั้นยังประกอบไปด้วยชิ้นส่วนของเสารับสัญญาณต่างๆ ทั้งเสารับสัญญาณโทรศัพท์และ WiFi / GPS อีกด้วย

ที่มา: Phone Arena

About Author

iSkyline

iSkyline