เมกเกอร์รุ่นใหม่ห้ามพลาด! โครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest”

โดย RingRangRung | 6 มิถุนายน 2559 เมื่อ 13:40 น. | อ่าน 47

Young Makers Contest poster_001โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ หรือ “นักสร้างสรรค์นวัตกรรม” ในประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนทริปร่วมงาน Maker Faire ในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2559

โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ คือ นักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียนนักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) โดยประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โดยแต่ละทีมจะต้องส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมของตนเอง  ซึ่งบรรยายถึงผลงานที่ต้องการสร้าง รวมถึงเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยและแผนการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม (ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท) ไปที่ contest@bangkokmakerfaire.com ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  www.bangkokmakerfaire.com/contest หรือเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners