“ถ้าคุณกล้า Advice ท้าคุณ Surf” การแข่งขัน Subway Surfers บนเครื่อง Scopad Tablet ในงาน Mobile Expo 2013

โดย nookzz | 6 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อ 10:27 น. | อ่าน 20

Game Contest On Scopad_Mobile Expoแอดไวซ์จัดกิจกรรมพิเศษ ขอเชิญท่านเจ้าของเครื่อง Scopad Tablet ทุกรุ่นเข้าร่วมการแข่งขัน Subway Surfers Racing On Scopad Tablet โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นที่บูธ Scopad By Advice (โซน C) ภายในงาน Thailand Mobile Expo 2013 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2556

โดยรูปแบบการแข่งขันจะมีการแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
– Basic (ระหว่างผู้ที่มี Level x1 ถึง Level x10)
– Pro (ระหว่างผู้ที่มี Level x11 ถึง Level x20)
– Advance (ระหว่างผู้ที่มี Level x21 ถึง Level x30)

ผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันจะได้รับรางวัล* จากแอดไวซ์ดังนี้

– ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Basic ได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท
– ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Pro ได้รับเงินสดมูลค่า 20,000 บาท
– ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Advance ได้รับเงินสดมูลค่า 30,000 บาท

กติกา

  1. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องนำเครื่อง Scopad Tablet (รุ่นใดก็ได้) ของตนเองมาร่วมในการแข่งขัน รายละเอียดที่ต้องเตรียมมาในวันลงทะเบียนแข่งขัน คือ
  • ·         บัตรประชาชนของผู้แข่งขัน (จำกัดการแข่งขัน 1 คน/ 1 รอบ/ 1 วัน)
  • ·         Serial number เครื่องของผู้แข่งขัน (จำกัดการแข่งขัน 1 เครื่อง/ 1 รอบ/ 1 ผู้เข้าแข่งขัน)
  1. กำหนดเวลาการแข่งขัน 5 นาที / รอบ โดยนับคะแนนสูงสุดที่ผู้เข้าแข่งขันทำได้ (ยึดถือคะแนนที่ทำได้สูงสุดจาก 1 รอบการแข่งขัน จากการแข่งขัน ทั้งหมด 4 วัน และไม่เป็นการสะสมคะแนน)
  2. หาก Level up ขณะแข่งขัน ให้ถือ Level ที่ปรากฏ ณ ปัจจุบันเป็นตัวกำหนดระดับของผู้แข่งขัน
  3. กรณีเครื่องมีปัญหา เช่น เครื่องดับ เครื่องกระตุก ฯลฯ รวมถึงปัญหาอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะเครื่อง ในช่วงเวลาของการแข่งขันให้ถือว่าการแข่งขันของผู้เล่นท่านนั้นยุติลง
  4. ผู้แข่งขันสามารถหยุดเล่นก่อนหมดเวลาการแข่งขันได้ โดยให้ทำการวางเครื่องของท่านลงบนโต๊ะแข่งขัน โดยยึดถือคะแนน ณ เวลา นั้นเป็นสำคัญ และหากนำ Tablet มาเล่นต่อ จะเข้าสู่กติกาข้อ 6.
  5. เมื่อมีสัญญาณแจ้งหมดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องวางเครื่องของท่านลงบนโต๊ะแข่งขันทันที และให้ยึดถือคะแนนเมื่อเกมส์ในเครื่องหยุดลง

ข้อควรระวัง
– ห้ามใช้ไอเท็มพิเศษทั้งหมดที่ซื้อในเกมส์ โปรแกรมเสริม โปรแกรมช่วยเล่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
– การกระทำใดๆ ที่เป็นการขัดขวาง หรือรบกวนผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านจากการแข่งขัน

*หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินรางวัล
ทางผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยต่างๆ คำตัดสินของผู้จัดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

About Author

nookzz

nookzz

Partners