กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 15

โดย memine | 5 ตุลาคม 2560 เมื่อ 15:36 น. | อ่าน 13

273

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดยนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 15 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ร่วมเรียนรู้สืบทอดเจตนารมณ์ ผ่านการฝึกปฏิบัติการทำข่าววิทยุ – โทรทัศน์เสมือนจริง รวมทั้งได้ประสบการณ์คำแนะนำจากพี่ๆ นักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ โดยในปีนี้ มีนิสิต นักศึกษา จำนวน 65 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 43 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ นิสิต นักศึกษา ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “OTT กับนิเวศสื่อและผลกระทบต่อทีวีโดยรวม” โดยนายสรรเสริญ สมัยสุต  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์จาก OTT ตลอดจนผลกระทบต่อทีวีในอนาคตอย่างไร จากนั้นนิสิต นักศึกษา จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

About Author

memine

memine

Partners