3 ค่าย หวั่นใจ! แนวทางกำกับอัตราค่าบริการฯแบบใหม่ ตัดทางเลือกผู้บริโภค

โดย RingRangRung | 4 กรกฎาคม 2559 เมื่อ 15:04 น. | อ่าน 37

hhhเอไอเอส , ทรูมูฟ เอช และ ดีแทค ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายของไทยเข้าร่วมการประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์คลื่นที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz คลื่นความถี่ย่าน 1800 GHz และย่านความถี่ 900 GHz ที่จัดโดย กสทช.

ภายในการหารือ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ได้แสดงความกังวลว่า การกำกับดูแลกำหนดอัตราค่าบริการในตลาดโทรคมนาคมโดยเปลี่ยนมาใช้หลักเกณฑ์มาเป็นการกำกับอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย อาจทำให้โครงสร้างอัตราค่าบริการถูกจำกัด เป็นการลดทางเลือกของผู้บริโภค จนท้ายที่สุดราคาก็จะสูงขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการยังขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

“ดังนั้นแล้วแนวทางการกำกับดูแลควรคำนึงถึงผลประโยชน์และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการของรายการส่งเสริมการขายเดิม ก็เห็นควรเคารพสิทธิของผู้ใช้บริการจนกว่าสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญา ซึ่ง เอไอเอส เองก็จัดทำรายการส่งเสริมการขาย หรือ โปรโมชั่น ให้แก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์และความต้องการเป็นหลัก”

trueด้าน  บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิว-นิเคชั่น จำกัด หรือ ทรูมูฟ เอช มองว่าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้ผู้บริโภคไม่มีตัวเลือกในการใช้บริการแพ็กเกจที่คุ้มค่าตามรูปแบบการใช้งานของตนเอง และอาจจะไม่สอดคล้องต่อการแข่งขันเสรีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จึงเห็นว่าหลักเกณฑ์การกำกับดูแลแบบเดิมที่ตรวจสอบอัตราค่าบริการทั้งหมดแบบเฉลี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่แล้ว

“ปัจจุบันลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลาย ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงได้ออกแบบและนำเสนอแพ็กเกจที่มีหลายรูปแบบ  ผู้บริโภคจึงมีสิทธิ์เลือกใช้แพ็กเกจ และโปรโมชั่นได้ตามการใช้งานของตนเองอย่างแท้จริง และยังมีทางเลือกให้ขยายไปใช้แพ็คเกจของผู้ให้บริการรายอื่นตามที่ต้องการ นอกจากนี้ผู้ให้บริการทุกรายก็ได้ปรับลดราคาเพ็กเกจให้ตรงตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900/1800/2100 MHz แล้ว”

ghgสำหรับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เห็นว่า หน่วยงานกำกับดูแลควรพิจารณาถึงสมดุลระหว่างผลประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสังคม ทั้งต่อผู้ใช้บริการผู้ให้บริการซึ่งต้องขยายโครงข่ายและพัฒนาบริการต่อไป รวมไปถึงระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันโดยเสรี เช่น ประเทศในกลุ่มอียู หรือแม้แต่ประเทศในแถบอาเซียน นอกจากนี้อัตราค่าบริการของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบอาเซียนจัดว่าอยู่ในกลุ่มต่ำสุด

“การควบคุมอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามกฎเกณฑ์นี้จะเป็นการลดทอนการแข่งขันในการพัฒนาแพ็กเกจต่างๆ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ดีแทคอาจจะมีการกำหนดแพ็กเกจตามราคา กสทช เป็นแพ็กเกจทางเลือก โดยยังคงให้กลไกการแข่งขันเป็นตัวกำหนดความหลากหลายแพ็กเกจและอัตราที่เหมาะสม”

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners