The Next AIS ก้าวสู่ Digital Life Service Provider ภายใต้การนำของ CEO สมชัย เลิศสุทธิวงค์

โดย nookzz | 4 กรกฎาคม 2557 เมื่อ 13:13 น. | อ่าน 77

IMG_2216_1เอไอเอส ก้าวสู่ยุค The Next AIS จาก CEO วิเชียร เมฆตระการ ส่งไม้ต่อ CEOสมชัย เลิศสุทธิวงค์ รับการแข่งขันเต็มรูปแบบในยุค Digital Life  พร้อมเดินหน้ารักษาความเป็นผู้นำ ครองใจลูกค้า ก้าวสู่ความเป็น Digital Life Service Provider

เอไอเอส ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท่านใหม่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์แทนคุณวิเชียร เมฆตระการ ที่เกษียณอายุงานในปีนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยนายสมชัย กล่าวหลังรับตำแหน่งว่า “รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานภายในที่เติบโตจากระดับปฏิบัติการก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่ง CEO ขององค์กร ทั้งนี้สำหรับอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในยุค Digital นั้น ความท้าทายในภาพใหญ่ก็คือ การสามารถพัฒนาโครงสร้างของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะในส่วนของ Infrastructure ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ทันต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ  ในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกับระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ กสทช.ที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเราเองยังคงคาดหวังการเดินหน้าต่อเนื่องของ กสทช.ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของชาติให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้

“อย่างไรก็ตามสภาพตลาดในช่วงนี้ ถือเป็นช่วงที่เอกชนแต่ละรายกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคของสัมปทานเข้าสู่ยุคของการให้บริการภายใต้ใบอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ  ดังนั้นลักษณะของการแข่งขันจึงเน้นการเชิญชวนลูกค้าจากระบบเดิมมาเป็นลูกค้าในระบบใหม่ ควบคู่กับการขยายเครือข่ายและเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสร้างความแตกต่าง โดยแผนงานของเอไอเอสนั้น เราตั้งเป้าก้าวสู่การเป็น Digital Life Service Provider จาก นวัตกรรมล้ำหน้าใหม่ๆ, การบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มอบให้มากยิ่งกว่า,เทคโนโลยีทันสมัยที่ทำให้ชีวิตง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ และสำคัญที่สุด คือ พนักงานที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน Digital Technology ซึ่งพร้อมตอบรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การเปี่ยมด้วยจิตบริการ รวมถึงความตั้งใจจริง ที่จะส่งมอบเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตให้แก่ลูกค้าเสมอ    โดยผมคาดว่าการแข่งขันของตลาดดาต้าระหว่างค่ายจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น หลังจากที่ทุกค่ายก้าวเข้าสู่การให้บริการภายใต้ใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อย”

นายสมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า “จุดแข็งของเอไอเอส ในยุคที่ผ่านมาและในอนาคต ที่ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นอาวุธที่สำคัญครองใจลูกค้าเป็นเบอร์ 1 ได้ตลอดไปก็คือ “บุคลากร” ซึ่งมีจิตใจที่มุ่งมั่น ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือ การส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งผมในฐานะ CEO พร้อมที่จะสร้าง Culture ที่แข็งแกร่งนี้ให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณความเป็นนักสู้ ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยจะนำความโดดเด่นของบุคลากรทุก Generation ไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ หรือ ผู้ที่อยู่ในยุคก่อตั้งองค์กร มาผสมผสานและบริหารอย่างลงตัวให้เกิดความพร้อมที่จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุค Digital อันจะนำมาซึ่งความเป็นเบอร์ 1 ตลอดไป”

IMG_9381_2สำหรับ นายวิเชียร เมฆตระการ ได้เริ่มดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้สามารถนำพาเอไอเอสให้ยังคงความเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเงิน, ผลตอบแทนที่มอบให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  ทั้งนี้ผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ ความสำเร็จจากการให้บริการ AIS 3G2100 ทั้งในด้านของฐานลูกค้าและการขยายเครือข่ายที่ครอบคลุมแล้วทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาเพียงปีเศษๆ นำหน้าคู่แข่งที่ให้บริการก่อนเรา ที่สำคัญคือเร็วกว่าที่ กสทช.กำหนดถึงกว่า 2 ปี รวมถึงถือเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเป็นอันดับต้นๆท่านหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจุบันนายวิเชียร ยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะที่ปรึกษาของเอไอเอส เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของเอไอเอสในด้านต่างๆ ต่อไป

About Author

nookzz

nookzz

Partners