อัพเดทความคืบหน้าการติดตั้ง 3G ใหม่ AIS ติดตั้งไปแล้วกว่า 3,000 สถานี มากกว่าคู่แข่งว่า 300 เท่า

โดย nookzz | 4 พฤษภาคม 2556 เมื่อ 16:47 น. | อ่าน 13

nbtc-620x303นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า กรณีความคืบหน้าในการที่คนไทยจะได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ขณะนี้ พบว่ามีการติดตั้งสถานีฐานของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่ให้บริการแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,650 สถานี โดยเป็น

สถานีฐานของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวน 3,512 สถานี
บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด จำนวน 130 สถานี
และเป็นของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด จำนวน 8 สถานี

ซึ่งทำให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการที่จะเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ตอนนี้

นายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการติดตั้งสถานีฐานทั้งหมด 1,017 สถานี ปริมณฑล อันได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร มีการติดตั้งแล้วทั้งหมด 576 สถานี ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท นครปฐม นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม มีการติดตั้งแล้วทั้งหมด 470 สถานี  ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก แพร่ นครสวรรค์ น่าน และพะเยา มีการติดตั้งแล้วทั้งหมด 371 สถานี ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และนครพนม มีการติดตั้งแล้วทั้งหมด 294 สถานี ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี มีการติดตั้งแล้วทั้งหมด 378 สถานี และภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจันทบุรี มีการติดตั้งแล้วทั้งหมด 511 สถานี และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี มีการติดตั้งแล้วทั้งหมด 33 สถานี

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะเร่งดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียงโดยเร็ว สำหรับผู้บริโภคที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G เดิม  สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการให้ตรวจสอบและดูแลคุณภาพการให้บริการที่ดี และหากผู้ใช้บริการพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ อาทิ สายหลุด โทรติดยาก ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง ฯลฯ สามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ผ่านช่องทาง Call Center 1200 หรือ SMS 1200 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือร้องเรียนผ่านทางโทรสาร 0-2271-3516 และที่อีเมล์ 1200@nbtc.go.th

About Author

nookzz

nookzz

Partners