เอไอเอส โต้ ไม่มีการยื้อลูกค้าย้ายค่าย หากเอกสารครบพร้อมดำเนินการทันที

โดย shyboy | 4 มีนาคม 2559 เมื่อ 13:07 น. | อ่าน 19

ais-วิไล-เคียงประดู่เอไอเอส ร่อนข่าวประชาสัมพันธ์ โต้ทรู พร้อมดำเนินการ โอนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์ให้ลูกค้าได้ทันที ไม่ว่าจะย้ายไปยังทรู หรือดีแทค ขอให้ดำเนินขั้นตอนอย่างถูกต้องตามระเบียบและเงื่อนไขที่ กทค. กำหนด ย้ำไม่ยื้อเพราะถือเป็นสิทธิและความประสงค์ของลูกค้า 

จากกรณีที่มีข่าวว่ากลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ส่งเอกสารร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) ให้เร่งตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหลังผู้ใช้บริการในเครือข่ายเอไอเอสประสงค์จะย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเครือข่ายทรูมูฟเอช แต่โอนย้ายไม่สำเร็จในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้ผู้ใช้บริการเดือดร้อนและกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคในการโอนย้ายเลขหมายของตนนั้น

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ทางเอไอเอสไม่ได้ยื้อการโอนย้ายค่ายเบอร์เดิมสำหรับผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะไปใช้บริการในเครือข่ายของทรูมูฟเอช ให้เกิดความล่าช้าแต่อย่างใดบริษัท ยอมรับในสิทธิและความประสงค์ของลูกค้า เพียงแต่ขอให้การดำเนินการย้ายค่ายเบอร์เดิม เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไข ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารการยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายที่ต้องการย้ายค่ายเบอร์เดิม

เนื่องจากพบว่า ขั้นตอนการให้บริการโอนย้ายไปยังเครือข่ายของทรูมูฟเอช ผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ไม่มีคำขอโอนย้ายที่ลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการ อันเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมาย ซึ่งแตกต่างจากการให้บริการโอนย้ายที่ผ่านมาที่ ลูกค้าต้องไปยื่นคำขอที่ศูนย์บริการและมีการทำคำขอลงลายมือชื่อ และมีสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างชัดเจน ตามประกาศ กสทช. และต่างถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด จึงไม่มีข้อกังวลเหมือนกับกรณีโอนย้ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีเอกสารใดๆ เลย

แม้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทค.) จะมีมติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับขั้นตอนการโอนย้ายตามประกาศ กทช.เรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฎิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ในขั้นตอนใด ก็สามารถนำมาใช้ในขั้นตอนนั้นได้ แต่มติดังกล่าวก็มิได้พิจารณาว่า การโอนย้ายโดยใช้บัตรประชาชนเสียบเครื่องอ่านเป็นการยื่นคำขอและลงลายมือชื่อ ตลอดจนมีการเก็บสำเนาบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้แล้วหรือไม่แต่อย่างใด ซึ่งจากขั้นตอนที่ไม่รัดกุมเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการที่อาจถูกแอบอ้างในการโอนย้ายเลขหมายได้

อย่างไรก็ตาม  เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น บริษัทในเครือ เอไอเอส  ได้ทำหนังสือไปยังบริษัท เรียล มูฟ จำกัด  ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ทรูมูฟเอช”  เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบและส่งเอกสารประกอบการโอนย้ายเลขหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำขอโอนย้ายที่ลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการและสำเนาบัตรประชาน เพื่อใช้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายของผู้ใช้บริการที่มาขอโอนย้ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศ กทช. และเงื่อนไขแนวทางปฎิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการฯ ซึ่งตามประกาศ กทช. ในข้อ 10  ได้กำหนดให้ผู้ให้บริการรายใหม่และผู้ให้บริการรายเดิมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้าย เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมาย และได้ขอให้ ทรูมูฟ เอช จัดส่งเอกสารประกอบคำขอโอนย้ายที่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนย้ายส่งมาให้แก่เอไอเอส  โดยด่วนเพื่อเอไอเอส  จะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายและแจ้งผลอนุมัติการขอโอนย้ายมายังระบบกลางให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

แต่จนถึงขณะนี้ ทรูมูฟ เอช ยังมิได้ส่งเอกสารประกอบคำขอโอนย้าย หรือติดต่ออย่างเป็นทางการกลับมาเพื่อชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว แต่อย่างใด ซึ่ง เอไอเอส จะได้ทำหนังสือติดตาม เรื่องดังกล่าว ไปยัง ทรูมูฟ เอช ต่อไป และพร้อมชี้แจงแก่ผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงข้อขัดข้องในการโอนย้ายซึ่งมิได้มีสาเหตุในฝั่งของเอไอเอสตามที่เป็นข่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners