สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เตรียมข้อมูลสำคัญชี้แจง ปปช. เอาผิดประมูล 3G

โดย nookzz | 3 ธันวาคม 2555 เมื่อ 12:29 น. | อ่าน 48

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มั่นใจมีข้อมูลสำคัญในการชี้แจงปปช. หลังจากได้รับการประสานงานจากเลขานุการอนุกรรมการไต่ส่วนของปปช. เพื่อชี้แจงและตอบซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประมูล 3G วันจันทร์นี้

ตามที่สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ให้ตรวจสอบการฮั้วและธรรมาภิบาลในการประมูล 3G ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา

ต่อมาทราบว่าคณะกรรมาธิการฯ ได้ยื่นเรื่องไปที่ปปช. เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช. ในการพิจารณาเรื่องนี้ให้ทำการตรวจสอบข้อร้องเรียนของตน และได้รับการประสานงานให้เข้าพบและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน รวมทั้งให้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้สหพันธ์ ฯ ได้ประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมประเด็นทั้งข้อกฎหมาย เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ชี้ให้เห็นถึงรากฐานปัญหาอันอาจเกิดจากหลักเกณฑ์การประมูลตามประกาศของ กสทช. ที่ไม่มีเจตนาให้เกิดการแข่งขัน ละเลยผลประโยชน์ของรัฐ และไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ผู้บริโภคจริง มีแต่เพียงการกล่าวอ้างสร้างความชอบธรรม เป็นกติกาที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเราได้เตรียมประเด็นและประจักษ์หลักฐานต่างๆ พร้อมยื่นต่อ ปปช. วันจันทร์นี้”

“เรามีหลักฐานที่ทำให้เชื่อมั่นว่า ในการจัดประมูล 3G กระบวนการที่เกี่ยวข้องอาจจะขัดต่อกฎหมาย ไม่รักษาผลประโยชน์สาธารณะ ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ ไม่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ยังไม่มีใครสนใจปัญหาการออกหลักเกณฑ์การประมูล และการรับรองผลการประมูลที่ กทค. มีอำนาจหรือไม่”

ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคเปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ธ.ค. นี้ ตนจะเดินทางไป ปปช. เวลา 9.00 น. เพื่อให้การในฐานะเป็นผู้ว่าการประมูล 3G ย่าน 2.1 GHz เป็นการดำเนินการที่อาจทำให้รัฐเสียหาย ไม่มีการแข่งขันตามรัฐธรรมนูญ และอาจขัดต่อพ.ร.บ. กสทช.หรือไม่ โดยมั่นใจว่า ข้อมูลที่มีอยู่นั้นชัดเจนเพียงพอที่จะชี้ว่าการประมูลดังกล่าวอาจมีปัญหาจริง โดยเฉพาะในส่วนของการทำหน้าที่ของ กสทช. ในการออกแบบการประมูลและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน

ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคยังกล่าวถึงการแถลงผลสอบของดีเอสไอด้วยว่า ตามข้อสรุปที่ว่าไม่มีการฮั้วนั้นดูจะเป็นผลสอบแบบฟันธงที่เร็วเกินไป เนื่องจากการพิจารณาข้อมูลยังไม่ครบถ้วนและยังไม่สิ้นข้อสงสัย ดังที่ดีเอสไอเปิดเผยเองว่า มี 7 ประเด็นคำถามที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นว่า การตรวจสอบเรื่องการประมูล 3G ยังจำเป็นและมีความสำคัญ

ส่วนกรณีที่ว่าศาลปกครองนัดอ่านคำสั่งคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องเกี่ยวกับกรณี 3G ในวันจันทร์นี้เช่นเดียวกัน นางสาวบุญยืนระบุว่า ไม่ว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งออกมาอย่างไร ทางสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคก็น้อมรับ แต่ยังคงพร้อมจะทำหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการทำงานของ กสทช. ต่อไป

About Author

nookzz

nookzz

Partners