กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19

โดย RingRangRung | 3 พฤศจิกายน 2559 เมื่อ 17:55 น. | อ่าน 53

232สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดย ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นจัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 71 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 34 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ

ในโอกาสนี้ กลุ่มทรูยังจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Data Analytics” โดย ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการ ด้าน Data Analytics & Research บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อให้ความรู้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับงานด้านสื่อสารมวลชน จากนั้น ได้เดินทางเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” ระหว่างวันที่ 3 –  6 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเทาทอง ม.บูรพา จ.ชลบุรี

 

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners