“ซีทีเอช” และ“เอสไอเอส” ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย nookzz | 3 กันยายน 2557 เมื่อ 17:37 น. | อ่าน 11

cth-sisบริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) – ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  พันธมิตรทางการค้ารายล่าสุด โดยในความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ฐานลูกค้าของซีทีเอชขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องด้วยปัจจุบันเอสไอเอสมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ IT Retail มากกว่า 2000 ราย ทำให้ฐานลูกค้าทั้งหมดกว่า 2000 รายนี้สามารถซื้อสินค้าและบริการของซีทีเอชผ่านช่องทางเอสไอเอส เพื่อไปจัดจำหน่ายได้ทันที และในระยะต่อไปนอกจากจะจัดจำหน่ายกับฐานลูกค้าเดิมของเอสไอเอสแล้ว บริษัทฯจะมีการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของซีทีเอชเพิ่มเติมได้อีกด้วย

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันซีทีเอชฯ คือ Media & Entertainment Company ผู้ให้บริการทางด้านสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจร ผ่านการนำเสนอไปยังหลากหลายช่องทางการรับชม ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ ระบบดาวเทียม  ระบบไอพีทีวี ระบบมือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต และเคเบิลทีวี ภายใต้คอนเซ็ปท์  We Share CTH Everywhere และเพื่อเป็นการขยายฐานผู้ชมเพิ่มมากขึ้นตามเป้าที่วางไว้ในทุกช่องทางการรับชม 10 ล้านสมาชิก ภายในสิ้นปี 2557 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าจับมือพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายช่องทางการรับชมคอนเท้นต์พรีเมี่ยมของซีทีเอช วันนี้ซีทีเอชร่วมมือกับ เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจ IT Distribution ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ, มีประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายสินค้า ประกอบกับซีทีเอชมีสินค้าที่ดี ที่มีความน่าสนใจ และอยู่ในตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูง เราจึงจึงใช้จุดแข็งที่มีอยู่ของทั้งสองบริษัทมาผนวกเข้าด้วยกัน เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีและทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ในด้านธุรกิจที่จะขยายตัวมากขึ้น”

ทางด้านบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  มองเห็นโอกาสในความร่วมมือครั้งนี้ที่จะช่วยให้ช่องทางที่มีอยู่แล้วของเอสไอเอสมีสินค้าให้จำหน่ายมากขึ้น และซีทีเอชจะมีช่องทางที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว “จากธุรกิจหลักของเอสไอเอสที่เป็น IT Distribution หนึ่งในหน้าที่หลักของบริษัทฯ คือ การหาสินค้า/บริการ ที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดและอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว มาป้อนให้กับช่องทางที่บริษัทฯมีอยู่แล้ว ซึ่งจะให้ประโยชน์ทั้งสองด้าน คือ ในด้านที่ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปยังส่วนอื่นที่กำลังเติบโตได้ และถือเป็นการขยายธุรกิจของเอสไอเอสเช่นกัน ซึ่งนอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมให้กับฐานลูกค้าเดิมแล้ว การมีสินค้าประเภทใหม่เพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้นเช่นกัน ในแง่ซีทีเอชผมเชื่อว่าการมีคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายมาร่วมงานด้วย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม เพราะช่วยให้สินค้า/บริการ เข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วและครอบคลุมขึ้นในต้นทุนที่ลดลง และเอสไอเอสได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำงานด้าน Distribution หลักให้กับซีทีเอช  เพราะเอสไอเอสมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว  สามารถจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมดของซีทีเอชไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันจากฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกของเอสไอเอส กว่า 2000 รายทั่วประเทศ จะเข้ามาช่วยขยายฐานการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เชื่อว่าจะทำให้ซีทีเอชบรรลุเป้าหมายการเพิ่มฐานลูกค้าให้ได้เร็วยิ่งขึ้น”

ในส่วนของการดำเนินงานร่วมกัน นายเชิดศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “ในช่วงแรกจะเป็นการเลือกสินค้า/บริการบางรายการของซีทีเอช แล้วนำมาเสนอให้กับช่องทางเดิมของเอสไอเอสไปก่อน เพราะจะดำเนินการได้รวดเร็วและระยะต่อไป บริษัทฯจะมีการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ  เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในช่องทางจัดจำหน่ายของเอสไอเอสมายิ่งขึ้น”

About Author

nookzz

nookzz

Partners