เมอร์ค ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมอบโซลูชั่นครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์

โดย RingRangRung | 3 พฤษภาคม 2559 เมื่อ 10:56 น. | อ่าน 22

Merck Mobius 2000LMerck บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ประกาศว่า บริษัทได้นำถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 2,000 ลิตรแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากไลน์ผลิตภัณฑ์ Mobius(R) มาใช้ที่โรงงานผลิตตามหลัก cGMP (current good manufacturing process) ณ Biodevelopment Center ในประเทศฝรั่งเศส ส่งผลให้เมอร์คสามารถให้บริการผลิตแบบครบวงจรตามหลัก cGMP โดยใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ของเมอร์คเอง
“จุดมุ่งหมายของเราคือ การช่วยให้สามารถพัฒนายาและนำยาออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ผ่านการยกระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์” อูดิท บาทรา สมาชิกบอร์ดบริหารของเมอร์คและซีอีโอของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ กล่าว “สิ่งที่เรานำเสนอช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนการผลิตทุกขั้นตอนไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งที่โรงงานเดิมของลูกค้าหรือโรงงานที่เราช่วยออกแบบให้”

บริการที่มีขอบเขตและความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เมอร์คสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ตั้งแต่การพัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยงไปจนถึงการผลิตเชิงคลินิกในขั้นสุดท้าย และเมื่อถึงขั้นตอนที่ต้องโอนถ่ายเทคโนโลยีไปให้กับองค์กรรับผลิตตามสัญญา (CMO) หรือโรงงานอื่นๆ ลูกค้าก็สามารถใช้โซลูชั่น Provantage(R) End-to-End ของเมอร์คที่พร้อมให้บริการทั่วโลก เพื่อลดความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นเมื่อมีการยกระดับการผลิตไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

โซลูชั่น Provantage(R) End-to-End ของเมอร์ค คือชุดผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรที่ครอบคลุมการพัฒนากระบวนการผลิต การผลิตตามหลัก cGMP การออกแบบโรงงาน อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต การฝึกอบรมด้านการผลิตและการใช้อุปกรณ์ การโอนถ่ายเทคโนโลยี ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อลูกค้ายกระดับจากกระบวนการทางคลินิกขั้นต้นไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยให้นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น พร้อมกับยกระดับผลิตภาพและผลกำไรอีกด้วย

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners