Apple วางแผนลงทุน 2 พันล้าน เปลี่ยนอดีตโรงงานผลิตกระจกแซปไฟร์เป็นศูนย์ข้อมูล

โดย iSkyline | 3 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อ 14:34 น. | อ่าน 33

gt advanced factory

ปีที่ผ่านมา Apple ตกเป็นข่าวลือหนาหูอย่างยิ่งว่าจะเปิดตัวโทรศัพท์ iPhone 6 พร้อมกับกระจกหน้าจอแซปไฟร์ แต่ด้วยความไม่เป็นใจของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงงาน GT Advanced Technologies ทำให้แผนการต่างๆ ล้มเหลวไม่เป็นท่าและทำให้โรงงานจากอริโซน่าแห่งนี้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลขอประกาศล้มละลาย จนต้องยุติความสัมพันธ์พร้อมหนี้ค้างที่เกิดขึ้นจากการลงทุนล่วงหน้าจากผู้ผลิต iPhone กว่า 440 ล้านเหรียญสหรัฐ

กระบวนการชำระหนี้ต่างๆ ก็ดำเนินการไปเพื่อชดใช้เงินให้กับเจ้าหนี้ และล่าสุด Apple ได้วางแผนเปลี่ยนเนื้อที่โรงงานดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1.3 ล้านตารางฟุตให้เป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่ายแห่งใหม่ของบริษัทด้วยวงเงินลงทุนกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 150 ตำแหน่ง มีการค้าขายและก่อสร้างอีก 300-500 งาน เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วโรงงานแห่งนี้จะใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินการ อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ตั้งแต่ต้นปี 2016 เป็นต้นไป

ที่มา: phonearena

About Author

iSkyline

iSkyline