เอไอเอส รับรางวัล สื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2015 จากภาพยนตร์โฆษณาชุด “Always there”

โดย nookzz | 2 ธันวาคม 2558 เมื่อ 13:56 น. | อ่าน 17

151202 pic เอไอเอสรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น_2เอไอเอส โดย นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการสื่อสารการตลาด รับรางวัล สื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2015 จากภาพยนตร์โฆษณาชุด Always there ที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเอไอเอสมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายและบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงเวลาของลูกค้าเสมอ โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดรุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

About Author

nookzz

nookzz

Partners