ดีแทคได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจาก CAC เข้าร่วมสมาชิกภาคเอกชนการต่อต้านทุจริต

โดย nookzz | 2 กันยายน 2559 เมื่อ 19:46 น. | อ่าน 107

dtac-2 (2)ดีแทคได้รับมอบใบประกาศนียบัตรหลังจากที่ได้มติรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC หลังได้ทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ซึ่งโครงการ CAC คือกลุ่มสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นมาโดยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และขยายแนวร่วมสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต กำหนดนโยบายให้ปฏิเสธการรับหรือจ่ายสินบนทุกรูปแบบ

ทางดีแทคได้ยื่นขอรับรองจากทาง CAC ไปเมื่อไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้มีการร่วมประชุมและอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยวันนี้ทางดีแทคได้รับมอบใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว

เรื่องนี้คุณลาร์สกล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่เราไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด เป็นการแสดงจุดยืนการต้านคอร์รัปชั่นอันเป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งองค์กรและต่อประเทศชาติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพาธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเรามุ่งหวังให้ภาคสังคม และเอกชนอื่นๆ เข้าใจและร่วมมือเพื่อให้ธรรมาภิบาลที่ดีอยู่คู่กับสังคมของเรา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระบบ” 

About Author

nookzz

nookzz

Partners