4 ผู้ประกอบการ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz แล้ว

โดย shyboy | 1 ตุลาคม 2558 เมื่อ 10:47 น. | อ่าน 17

IMG_0578กสทช. เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz มีผู้ยื่นเอกสารทั้งหมด 4 ราย โดยทั้งหมด ได้วางเงินหลักประกันการประมูล 796 ล้านบาท พร้อมประกาศผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติภายใน 15 วัน ยืนยันการประมูลแน่นอน 11 พฤศจิกายนนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หลังจาก สำนักงาน กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800MHz ที่สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นคำขอเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่
1 .บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด
2. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
3. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
4. บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

awnสำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานในวันนี้จะมี 3 ขั้นตอน เริ่มจากการลงทะเบียนและลงเวลา การยื่นเอกสาร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารเบื้องต้น โดยบริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จะส่งมอบเอกสารทั้งหมด ได้แก่ แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ชุดและเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าพิจารณาคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และวางหลักประกันการประมูล 796 ล้านบาท (ซึ่งเป็นเช็คเงินสด) กับสำนักงาน กสทช.

tmhซึ่งหากผู้ยื่นคำขอดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับคำขอเพื่อนำไปตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยผลการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที หากเอกสารครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบผลการตรวจสอบในเบื้องต้น

jasขั้นตอนต่อไป ภายหลังจากรับแบบคำขอและเอกสารในรายละเอียด จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วจึงนำเสนอ กทค. พิจารณา โดยจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารคำขอครบถ้วน และจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ ซึ่งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จากนั้นในช่งประมาณวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล และจะมีการชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในช่วงวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558 และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 7 วัน หลังจากการประมูลสิ้นสุด

dtacนายฐากร กล่าวว่า อยากให้ประชาชนคนไทยร่วมใจสนับสนุนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นี้ เพื่อจะได้นำเอาคลื่น 1800 MHz มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสื่อสารของประเทศไทยให้มีศักยภาพ รองรับเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ ขอให้ประชาชนคนไทยมั่นใจว่า กสทช. ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

About Author

shyboy

shyboy

Partners