โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค นำไอทีขับเคลื่อนนวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศไทย

โดย syndana | 1 กันยายน 2558 เมื่อ 15:44 น. | อ่าน 57

microsoftบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน(PDA) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (CCDKM)  ในการเดินหน้าสานต่อโครงการยูธสปาร์ค เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการเยาวชนสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (YouthSpark – Enhancing ICT for Youth SMEs) ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกอบรมทักษะด้านอีคอมเมิร์ซ และอี-บิสซิเนสโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคต

โดยในปีนี้ โครงการยูธสปาร์ค มอบเงินทุนเป็นจำนวนกว่า 2 ล้านบาท  เพื่อจัดการอบรมทักษะด้านไอที ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมากกว่า 700 คน โดยตั้งแต่ได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2556 มีเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแล้วกว่า 48,000 คน และได้มีการพัฒนาบล็อก (Blog) เพื่อธุรกิจขึ้นมาแล้วมากกว่า 120 บล็อก

จากจำนวนเยาวชนประมาณ 36 ล้านคน ที่ยังไม่มีงานทำในแถบทวีปเอเชีย นับเป็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนในการให้เยาวชนเข้าถึงโอกาสในการจ้างงาน  จากผลวิจัยจากธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 70 ของการจ้างงานทั่วโลกมาจากธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีการสนับสนุนความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจัง

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้จะได้รับความรู้และทักษะด้านอีคอมเมิร์ซ อี-บิสซิเนส ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อการทำธุรกิจ และสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกอบรมให้แก่เยาวชนยังรวมไปถึงการเรียนรู้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ การเขียนโค้ด เพื่อกระตุ้นเยาวชนเหล่านี้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและมีหลักการคิดเชิงวิเคราะห์การฝึกอบรมจะจัดขึ้นในรูปแบบของ การเรียนในห้องเรียน การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ และการเรียนทางไกลซึ่งจะจัดขึ้นเสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ โดยการฝึกอบรมจะจัดขึ้นใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร บุรีรัมย์ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น กระบี่ นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พิจิตร และประจวบคีรีขันธ์

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร  ผู้อำนวยการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมมเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตัล ดังนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยในปัจจุบันต้องรู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง มีการทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ และอี-บิสซิเนส เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าที่อยู่ทั่วโลก และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองในยุคที่โลกมีการเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว   โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค ได้รับความความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน(PDA) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (CCDKM)  พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ด้วยเครื่องมือ แหล่งความรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาและค้นหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมแล้ว โรงเรียนมีชัยพัฒนา ในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ยังจะได้รับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 26 เครื่อง จากโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) กล่าวว่า ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เราพยายามส่งเสริมในเรื่องของ การดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา การขจัดความยากจน การแบ่งปัน การศีลธรรม ความซื่อสัตย์ และความเท่าเทียมกันในด้านประชาธิปไตยและเพศ เรามีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนที่มาจากชนบทต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเอง ผ่านความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ๆ และเทคโนโลยี  โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค นั้นมีเครื่องมือ แหล่งความรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับนักเรียนเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นและช่วยขจัดความยากจนจากการสร้างงานซึ่งเป็นวิถีทางที่ยั่งยืน

รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการ CCDKM และ ประธานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APTN)  ในฐานะพันธมิตรหลักของโครงการ เปิดเผยว่า “CCDKM มุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างของการเข้าถึงเทคโนโลยี และนำไอซีทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจเชิงบวกให้กับชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย เรามีความยินดีในการก้าวสู่ปีที่ 3 ของความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ และตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ เราได้เห็นเยาวชนไทยได้รับประโยชน์จากการอบรมฝึกฝนทักษะด้านไอซีทีที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้

โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค เป็นโครงการระดับโลก โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เยาวชนทั่วโลกได้สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองได้  จนถึงขณะนี้ โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค สามารถสร้างโอกาสให้กับเยาวชนมากกว่า 227 ล้านคน ใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ในการพัฒนาทักษะทางด้านไอซีทีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี โดยปัจจุบันมีเยาวชนไทยกว่า 57,000 คนแล้ว ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

About Author

syndana

syndana