เปิดแนวคิด MD Microsoft ประเทศไทยคนใหม่ มุ่งผลักดัน Digital Transformation ให้ธุรกิจทุกระดับ

โดย nineFangKhaoW | 1 สิงหาคม 2560 เมื่อ 17:10 น. | อ่าน 950

Retouch 6 reตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้งให้ ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ ขึ้นมาเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีมากว่า 25 ปี เรามาดูกันว่า MD ใหม่คนนี้จะผลักดันภารกิจหลักของไม่โครซอฟท์ไปในทิศทางใดบ้าง

60854โดย ธนวัฒน์ ได้ให้ข้อมูลเผยว่า จุดมุ่งหมายหลักคือการนำเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์มาช่วยขับเคลื่อนภารกิจของประเทศให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จ พร้อมกับการเป็นกำลังสำคัญในการนำนวัตกรรมของไมโครซอฟท์มาต่อยอดสร้างสรรค์เทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตร เพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประตูสู่ความสำเร็จบนเส้นทางการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) รวมไปถึงการสร้างให้ไมโครซอฟท์ประเทศไทยเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากคนทุกกลุ่มทุกระดับ และเป็นบริษัทที่มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี เหมาะสมกับบุคลากรที่มีคุณภาพ

60856และยิ่งในปัจจุบันขณะที่โลกกำลังอยู่ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันให้กับธุรกิจทั่วโลก ซึ่งเป็นการช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมหาศาล การปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัลเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูล (DATA)

โดยผลสำรวจของ ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีวิว พบว่า มีบริษัทถึง 86% ที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุคดิจิทัลเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมก็กำลังมุ่งหาวิธีการปฏิรูปธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเตรียมเสริมศักยภาพให้กับพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาสินค้าของพวกเขา โดยผู้นำในภาคธุรกิจหลายคนต่างยอมรับว่าการปฏิรูปธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรผนวกกับวัฒนธรรมองค์กรคือหัวใจสำคัญ

60852 60857สำหรับโอกาสในการเติบโตของไมโครซอฟท์ในประเทศไทย ธนวัฒน์ มองว่า ในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นยังค่อนข้างมีโอกาสโตได้อีกมากไม่ต่างจากในระดับโลก เพราะปัจจุบันลูกค้าเกือบทุกกลุ่มต่างพูดถึงเรื่อง Digital Transformation กันเป็นหลัก และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไมโครซอฟท์ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกได้คือเรื่องของ Innovation

60853ทั้งนี้ ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าว ธนวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ของบริษัท ฮิวเล็ตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ HP โดยมีบทบาทดูแลธุรกิจสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน และกล่มลูกค้าทั่วไปของบริษัทฯ ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2554-2506

นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จในการยกระดับการปฏิบัติงานของ HP ในประเทศไทย ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับไมโครซอฟท์ ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายใหญ่ของ HP

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners