เอไอเอส และเอซีซี รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น และนายจ้างดีเด่น แห่งประเทศไทย ประจำปี 2016

โดย RingRangRung | 1 สิงหาคม 2559 เมื่อ 11:45 น. | อ่าน 7

160801 Picเอไอเอส โดย นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล รับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2016 และแอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ หรือเอซีซี บริษัทในเครือเอไอเอส โดย นางสาวใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล นายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2016

ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มอบให้กับบริษัทที่มีการสร้างและรักษาความเป็นเลิศทางด้านการบริหารบุคลากร ทั้งด้านการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ, การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และการมีภาพลักษณ์ของนายจ้างที่โดดเด่นและน่าเชื่อถือ สะท้อนการเป็นองค์กรที่พนักงานมีความพึงพอใจ และมีความผูกพันกับองค์กร สนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners