เอไอเอส ขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก ติด DJSI (Down Jones Sustainability Indices) 2 ปีซ้อน

โดย nookzz | 8 กันยายน 2559 เมื่อ 13:57 น. | อ่าน 30

160323-Pic-AIS-HUAWEI-4.5G_1ด้วยความมุ่งมั่นของเอไอเอส ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้มากกว่าเดิม ยังสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่โทรคมนาคมไทย โดยมีรายชื่ออยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ 2 ปีซ้อน (DJSI2015-2016)

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส สร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยอีกครั้ง โดยมีรายชื่อติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ 2 ปีซ้อน (DJSI2015-2016) ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความสมดุล โดยประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท พร้อมเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับทุกฝ่าย ตามแผนการกำหนดกลยุทธ์ 5 ด้าน หรือ 5 Focus Areas (สังคม ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และสิ่งแวดล้อม ) เพื่อสร้างให้เกิดเป็นวิถีขององค์กรและให้ทุกหน่วยงานในบริษัทได้ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่องค์กรและประเทศต่อไป

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เอไอเอสได้มีรายชื่อติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์เป็นปีที่ 2 แล้ว (DJSI 2015-2016) และยังเป็นโทรคมนาคมไทยรายแรกและรายเดียวที่สามารถติด DJSI ถึง 2 ปีซ้อน ซึ่งนับจากวันแรกที่เอไอเอส ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตให้แก่คนไทยทั้งประเทศ จนถึงวันนี้ผ่านมากว่า 25 ปี เอไอเอสได้วางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนและเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์อันดับ1 เพื่อให้คนไทยได้เชื่อมต่อถึงกันอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้มากกว่าเดิม

“สำหรับเอไอเอส การวางรากฐานองค์กรไปสู่ความยั่งยืน เราตระหนักเสมอว่า ทุกฝ่ายในบริษัทฯ จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อสร้างวิถีการทำงานที่ยั่งยืน หรือที่บริษัทเราจะเรียกกันว่า SD (Sustainable Development) เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมแต่เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้คนไทย สังคมไทย และประเทศไทย สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน เราเชื่อมั่นเสมอว่าการสร้างเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกับต่างประเทศเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทย รวมทั้งการตอบแทนสังคมด้วยการดำเนินทุกกิจกรรมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับร่วมกันคือสิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อตอบแทนคนไทยและประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปยั่งยืน”  นายสมชัย กล่าว

About Author

nookzz

nookzz

Partners